Kolumna lewa

Biblioteka

Tutaj sprawdzisz jakie są wyniki czytelnictwa  Twojej klasy.

 

Klasa

miesiąc

0a 

1a 

1b

1c 

2a 

2b

3a 

3b  

 3c   

 OP 

Razem

IX

            4 19 5   28

X

  34 42 20 20 53 49 16 58 80 372

XI

  53 24 31 96 44 43 1 42 36 370

XII

  13 25 29 25 8 24 14 21 30 189

I

3 114 133 211 116 166 59 179 165 169 1315

I sem.

średnia na ucznia

- 4,8 5,1 8,4 4,8 6,9 2,7 7,5 7,9 10,6 6,4

II

20 24 23 63 19 5 8 6 21 20 214

III

                     

IV

                     

V

                     

RAZEM

                     

Miejsca

                     

śr. na ucz.

                     

 

 

 

WYNIKI CZYTELNICTWA W KLASACH I – III

MIEJSCE

KLASA

ŚREDNIA NA UCZNIA

I

OP

10,6

II

 Ic

8,4

III

 IIIc

7,9

IV

 IIIb

7,5

V

 IIb

6,9

VI

 Ib

5,1

VII     

 Ia I IIa

4,8

VIII

 IIIa

2,7

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolumna prawa