Kolumna lewa

Zajęcia pozalekcyjne

NAZWA ZAJĘĆ

PROWADZĄCY TERMIN SALA
Teatr Wioletta Witkowska

czwartek

I. grupa 13.40-14.40

II. grupa 14.45-15.45

 

 AV
Modelarstwo Marek Świetlicki czwartek 14.00-14.45  s. 24
Chór 0-3 Romuald Peron wtorek 13.00-13.45  s. 92
Chór 4-8 Romuald Peron środa 14.45-15.30  s. 57
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (projekt ministerialny) Julia Oleksów

wtorek 13.00-14.00, 14.00-15.00

czwartek 11.50-12.50, 13.00-14.00

boisko lub sala gimnastyczna
Terapia SI (innowacja pedagogiczna) Magdalena Ogar-Banaszek    
Zajęcia z geografii Barbara Ratajczak wtorki (5b) 13.55-14.40  
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki Rafał Basiński

poniedziałek (8a) 8.00-8.45

wtorek (8c) 8.00-8,45

 s. 53

 s. 59

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego Barbara Kowalska piątek (8a) 8.00-8.45  s. 58
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego Marta Gołaszewska wtorek (8b) 8.00-8.45  s. 47
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego Halina Plewa poniedziałek (8c) 13.55-14.40  s. 57

Kolumna prawa