Kolumna lewa

Zajęcia pozalekcyjne

Dodatkowe zajęcia dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024:

 

 


Dodatkowe zajęcia dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023:

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Temat zajęć

Dzień i miejsce

1 Sosnowska Hanna

Koło przyrodniczo

- plastyczne

Wtorek 14.00-14.45

s. 36
2 Świetlicki Marek Modelarstwo

Piątek 13.00-13.45

s. 24
3 Romuald Peron Chór

Wtorek 14.45-15.30
s. 89

budynek ul. Wałbrzyska
4 Ratajczak Barbara Koło geograficzne

Poniedziałek 13.00-13.45

s. 33
5 Górska Monika SKS kl. IV

Czwartek 14.55-15.40

sala gimnastyczna
6 Górska Monika SKS kl. I

Środa 12.55-13.40
sala gimnastyczna

budynek ul. Wałbrzyska

7 Witkowska Wioletta Zajęcia teatralne

Środa 13:50-15:50

sala audiowizualna
8 Osial Magdalena Przygotowanie do egzaminu – j. polski 8a

Piątek 8.00-8.45

s. 57

9 Kowalska Barbara Przygotowanie do egzaminu – j. polski 8b

Piątek 8.00-8.45

s. 58

10 Gołaszewska Marta Przygotowanie do egzaminu – j. polski 8c

Piątek 8.00-8.45

s. 47

11 Kowalska Barbara Przygotowanie do egzaminu – j. polski 8d

Poniedziałek 8.00-8.45

s. 58

12 Basiński Rafał Przygotowanie do egzaminu – matematyka 8a

Poniedziałek 8.00-8.45

s. 59

13 Sujata Agnieszka Przygotowanie do egzaminu – matematyka 8b

Poniedziałek 8.00-8.45

s. 46

14 Maciejewska-Litwiniuk Dorota Przygotowanie do egzaminu – matematyka 8c

Poniedziałek 8.00-8.45

s. 56

15 Sujata Agnieszka Przygotowanie do egzaminu – matematyka 8d

Czwartek 8.00-8.45

s.46

16

Chomicka-Bosy

Agnieszka
Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Piątek 14.45-16.15

s. 27

Kolumna prawa