Zajęcia pozalekcyjne

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH:

p. Romuald Peron prowadzi:

- chór dla oddziałów 0-3 - poniedziałki w godzinach: 12:45 - 13:30
- chór dla starszych klas wtorek i czwartek 14:40 - 15:35


Team Akademia Koszykówka Marek Kirkowski:
Grupa kl. 1 14.00-15.00 poniedziałek oraz 14.00-15.00 piątek
Grupa kl 2-3 15.00-16.00 poniedziałek i 15.00-16.00 piątek

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175

HAFT ARTYSTYCZNY - czwartki w godz. 13.00 - 15.15 sala 68

TURYSTYKA - czwartki i piątki w godz. 14.00 - 17.00 (co dwa tygodnie)

TEATR - wtorki w godz. 13.00 - 13.55 (grupa młodsza), godz. 14.00 - 15.00 (grupa starsza)

TANIEC - środy w godz. 14.00 - 16.15

FLET POPRZECZNY - środy w godz. 13.45 - 17.30 sala 68