Zebrania i dni otwarte

 

Wykaz zebrań i dni otwartych z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Wszystkie spotkania odbywają się o godzinie 18.00.

Wykazy sal dla poszczególnych klas dostępne są w dniu zebrania. 

 

ZEBRANIA I DNI OTWARTE

KLASY 0 - III

KLASY IV - VIII

 

 

05.02.2020 - budynek przy

ul. Wałbrzyskiej

05.02.2020 - budynek przy

ul. Podbipięty

 

ZEBRANIE

SEMESTRALNE

 

 

08.04.2020 - budynek przy ul. Wałbrzyskiej 08.04.2020 - budynek przy ul. Podbipięty

DZIEŃ OTWARTY 

20.05.2020 - budynek przy ul. Wałbrzyskiej 20.05.2020 - budynek przy ul. Podbipięty ZEBRANIE
     
     
 

 

Zebrania oraz dni otwarte z rodzicami odbywają się

zawsze o godzinie 18.00.

 

W przypadku zmiany godziny spotkania z rodzicami w ramach dni otwartych wychowawca zobowiązany jest odpowiednio wcześniej przekazać taką informację.

 

Wykaz sal, w których odbywają się zebrania oraz dni otwarte dla poszczególnych klas jest dostępny w dniu spotkania na terenie szkoły.

UWAGA! Terminy zebrań i dni otwartych mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach rodzice będą informowani przez wychowawców klas. Informacja taka zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

 

W CELU UMÓWIENIA SPOTKANIA Z NAUCZYCIELEM POZA W/W TERMINAMI

KONIECZNY  JEST WCZEŚNIEJSZY KONTAKT.