Aktualności

zajęcia pozalekcyjne

Szanowni Państwo, 

Młodzieżowy Klub Koszykówki na terenie Państwa szkoły, po raz kolejny, będzie realizował program sportowy Akademia Sportu. W czasie trwania programu prowadzone będą nieodpłatne zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla dzieci (chłopcy z klas 0-3 i dziewczęta z klas 0-4). Będzie nam niezmiernie miło, jak Państwa dziecko będzie uczestniczyło w/w zajęciach, które odbywać się będą na terenie szkoły zgodnie z harmonogramem:

Grupa 0-1 chłopcy i dziewczęta
15.15-16.15 środa
12.00-13.00 piątek

Grupa 2-3 chłopcy i dziewczęta
16.15-17.30 środa
13.15-14.30 piątek

Grupa 4 dziewczęta
15.00-16.30 poniedziałek
14.00-15.30 wtorek
15.00-16.30 piątek

Zajęcia prowadzą trenerzy Marek Kirkowski i Jacek Kolosa.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci.

Dzieci zapisujemy wysyłając SMS na numer tel. 513-326-005 podając imię i nazwisko, numer szkoły oraz klasę do której uczęszcza dziecko. Rodziców prosimy również o wypełnienie i podpisanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Oświadczenie zwalniające dziecko ze świetlicy na zajęcia Akademii Sportu proszę pobrać, wypełnić i pozostawić u nauczyciela świetlicy, pozostałe dokumenty – zgody, dzieci otrzymają od trenera na pierwszych zajęciach. Dokumenty dzieci oddają trenerowi na kolejnych zajęciach. Dzieci na zajęcia przynoszą strój i obuwie na hale sportową (tak jak na w-f ), wodę niegazowaną. Ze względu na wymogi sanitarne, przed każdymi zajęciami dzieci będą miały badaną temperaturę ciała oraz dezynfekowane dłonie (środek dezynfekujący VIR-SEPT+). Podczas zajęć dzieci nie zasłaniają nosa i ust.  

W razie pytań prosimy o kontakt z Młodzieżowym Klubem Koszykówki pod tel. 513-326-005

Zachęcamy również do śledzenia oficjalnego fanpaga na FB - Młodzieżowy Klub Koszykówki, gdzie będą umieszczane wszystkie informację związane z zajęciami oraz grupy na messengerze PANTERY SP46
Pozdrawiamy
TEAM Akademii MKK

Przerwa na czytanie

 

16.10.2020 roku biblioteka szkolna wraz z Samorządem Uczniowskim przeprowadziła akcję "Przerwa na czytanie".  273 uczniów naszej szkoły czytało swoje ulubione  książki w czasie przerw międzylekcyjnych.

odwołane zajęcia pozalekcyjne

Szanowni Państwo,

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 poinformowało nas, że w dniach od 19.10.2020r. do 23.10.2020r. odwołane zostają zajęcia z tańca oraz plastyki prowadzone przez ognisko.

zajęcia dla grup zorganizowanych - basen

Szanowni Państwo,

w związku z odgórnymi zmianami dotyczącymi korzystania z ośrodków sportu i rekreacji informujemy, że zajęcia na basenie będą się nadal odbywać. 

informacja z Biura Edukacji

Projekt „Cyfrowa Warszawa 2” realizowany w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz nauczycieli, wynikające z wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wielu uczniów warszawskich placówek oświatowych jak również nauczycieli nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

W czerwcu bieżącego roku Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę, na mocy której otrzymało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa grant w wysokości 165 000,00 zł na zakup 100 laptopów wspierających nauczanie zdalne w trakcie pandemii.

Całkowita wartość zakupu 100 laptopów wyniosła 196 185,00 zł.

Zakupione komputery zostaną w najbliższych dniach przekazane do warszawskich szkół, a następnie rozdysponowane wśród 60 nauczycieli oraz 40 uczniów.

Konkurs SP46 w jesiennych barwach

 

Mały Samorząd Uczniowski zaprasza chętnych Uczniów klas 0-3 do wzięcia udziału w konkursie

"SP46 w jesiennych barwach"

Wykonaj pracę plastyczną (format i technika dowolna) lub zrób i wywołaj ciekawe zdjęcie przedstawiające naszą szkołę jesienią.

Gotową pracę przynieś do sali 94 do 23.10.2020

Wyniki konkursu MSU ogłosi do końca października.

ZAPRASZAMY!!!

konkurs SANTO SUBITO

Zapraszamy do udziału w Archidiecezjalnym Konkursie SANTO SUBITO o ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II.

Temat: Święty Jan Paweł II - przyjaciel świętych i błogosławionych.

Uczeń wybiera jedno lub kilka wydarzeń z codziennego życia św. Jana Pawła II i wykonuje ilustrację.
Technika - dowolna, forma płaska
Format A3.
Prace będą oceniane z uwzględnieniem kryteriów:
Zgodność z tematem
Estetyka wykonania
Pomysłowość i oryginalność
Walory artystyczne
Kompozycja
Samodzielność wykonania
Termin oddawania prac: 3 listopada

ZAPRASZAMY !
- katechetki

odwołane zajęcia z IIOJ

Szanowni Państwo, 

informujemy, że w dniu 14.10.2020r. zajęcia prowadzone przez II Ogród Jordanowski nie odbędą się. 

nieobecność kierownika świetlicy

Szanowni Państwo,
informujemy o nieobecności w pracy kierownika świetlicy pani Jolanty Wodzyńskiej od dnia 12 do 23 października  2020r.

żółta strefa - zalecenia dla szkół

Szanowni Państwo,

w związku z objęciem Polski żółtą strefą Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektor Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowały dodatkowe zalecenia dla szkół.

W uzupełnieniu szkolnych procedur (obowiązujących od dnia 01.09.2020) przekazujemy Państwu dodatkowe zasady obowiązujące na terenie szkoły od dnia 12.10.2020:

  • ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich w szkole, w tym w strefach wydzielonych (w szatni);
  • wprowadza się obowiązek zachowania dystansu na terenie szkoły oraz stosowania przez wszystkie osoby osłony ust i nosa;
  • wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
  • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
  • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała:
  • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły), przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
  • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;
  • w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby prosimy rodziców o pozostawienie dziecka w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej). W tym czasie szkoła zapewnia kontakt z uczniem.