Kolumna lewa

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości – marzec/kwiecień 2024

Marzec upłynął nam pod znakiem aktywnego uczestnictwa w Dniu Otwartym Szkoły, jako reprezentacja zajęć informatycznych i modelarstwa. Zaprezentowaliśmy nasze zestawy z robotyki, a także 2 zbudowane makiety kolejowe w skali HO. Stanowisko cieszyło się dużym powodzeniem sympatycznych kandydatów! Każdy otrzymał plakietkę wyciętą laserowo
z drewna, jako pamiątka udziału w naszej imprezie.

Dziękujemy w tym miejscu za pomoc Pani Agnieszce Chomickiej – Bosy, Panu Adamowi Kamińskiemu za robienie zdjęć naszym aparatem, a także naszym uczniom, którzy licznie stawili się do pomocy w zabawach
z robotami i obsłudze makiety.

Szczególne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców naszej Szkoły.
To dzięki wsparciu Rady mamy tablety wraz z etui – umożliwiają one obsługę całej robotyki Laboratoriów Przyszłości. Wsparcie to dotyczy także działalności Koła Modelarskiego; tylko dzięki niemu mogliśmy zbudować widoczne na fotografiach makiety – aktualnie rozpoczną się prace przy trzeciej – największej!

 

 

Laboratoria Przyszłości – styczeń/luty 2024

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem tej inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Program „Laboratoria Przyszłości” to również wspaniała nauka poprzez zabawę. Podczas zabaw konstrukcyjnych dzieci uczą się: kreatywności, umiejętności pracy w grupie, krytycznego myślenia, cierpliwości, samodzielności i pewności siebie. Jest to interesująca forma pracy,
która wpływa na rozwój społeczny, emocjonalny i językowy dzieci.
Nadal intensywnie realizowaliśmy naukę z zestawami LEGO,
tym razem głównie w klasach piątych i szóstych, które przez kilka zajęć zapoznawały się z możliwościami zestawów. Z zestawami LEGO można pracować w różny sposób.

Tym razem była to praca w małych zespołach – po złożeniu robota, uczniowie układali krótki program sterujący z tabletów, które już mamy dzięki wsparciu Rady Rodziców, za co bardzo dziękujemy!

 

Zestawy robotów do składania LEGO SPIKE

Oto kilka wybranych zdjęć z lekcji informatyki, na których trwała przygoda z zestawami LEGO, a także robotami PHOTON, które uczniowie bardzo lubią!

 

 

Kolumna prawa