Kolumna lewa

Przetargi

OGŁOSZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 30.06.2022r.

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących zakupu i dostawy: serwera Dell PowerEdge R550. Oferty należy przesyłać na adres kierownika gospodarczego: beata.stokowska@sp46.waw.pl 
Termin realizacji zamówienia: lipiec 2022r.
Termin przesłania oferty cenowej: do 08/07/2022r. do godziny 10:00
Termin rozstrzygnięcia: 08/07/2022r. godzina 14:00

ogłoszenie zapytania ofertowego - serwer.pdf (165 KB)

zapytanie ofertowe - serwer.pdf (648 KB)

Oferta - załacznik nr 1 (2).docx (23 KB)
oferta (2).pdf (340 KB)

Oświadczenie - załącznik nr 2 (3).docx (14 KB)

Oświadczenie - załącznik nr 3.docx (13 KB)

Klauzula RODO - załacznik nr 4.docx (18 KB)

Protokół z przeprowadzonego postępowania.pdf (298 KB)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 641907-N-2018  z dnia 2018-10-29r.

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego : Dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 5 i budynku przy ul. Podbipięty 2 w okresie od 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Ogloszenie_o_Zamowieniu_nr_641907N2018.pdf
Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.docx
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.docx
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.docx
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.docx
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.docx

INFORMACJA_O_ZLOZONYCH_OFERTACH__07.11.18.pdf
Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Protokół z przeprowadzonego postępowania.jpg (92 KB)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 632791-N-2017 z dnia 2017-12-14r.
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego : Dostawa energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Starzyńskiego przy ul. Wałbrzyskiej 5 i budynku przy ul. Podbipięty 2 w okresie od 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_14.12.2017r..pdf
Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_zamowienia_cpv_09300000-2.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Oferty____formularz__cenowy__ofertowy.docx
Zalacznik_nr_2A_do_Oferty___oswiadczenie___wykonawcy.docx
Zalacznik_nr_2B_do_Oferty__oswiadczenie__wykonawcy(1).docx
Zalacznik_3_do_Oferty_oswiadczenie___wykonawcy.docx
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ___oferta.docx
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_opis_przedmiotu__zamowienia.docx

Wyjasnienie_tresci_specyfikacji_istotnych_warunkow__zamowienia_15.12.pdf
Wyjasnienie_Tresci_Specyfikacji_Istotnych_Warunkow_Zamowienia(1).pdf
Informacja_o_zlozonych_ofertach(2).pdf
Informacje_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_21.12.17.pdf

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 623169-N-2017 z dnia 2017-11-28r.
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego : Dostawa energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Starzyńskiego przy ul. Wałbrzyskiej 5 i budynku przy ul. Podbipięty 2 w okresie od 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_623169-N-2017.pdf
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA_28.11.17.pdf
Zalacznik_nr_1_do_Oferty__Formularz__cenowy__ofertowy___2_przetarg(1).docx
Zalacznik_nr_2A_do_Oferty__oswiadczenie__wykonawcy__2_przetarg(1).docx
Zalacznik_nr_2B_do_Oferty_oswiadczenie__wykonawcy_2_przetarg(2).docx
Zalacznik_3_do_Oferty__oswiadczenie__wykoanwacy___2_przetarg(1).docx
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ__oferta_2_przetarg(1).docx
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ__opis__przedmiotu__zamowienia__2przetarg(1).docx

Wyjasnienie_i_zmiana_tresci_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia_30.11.pdf
INFORMACJA_O_ZLOZONYCH_OFERTACH(1).pdf
Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_-_11.12.17r..pdf
Informacja_o_zlozonych_ofertach_11.12.17.pdf

 

ZAMÓWIENIE NR SP46/ZP1/2017 
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego: Dostawa energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Starzyńskiego przy ul. Wałbrzyskiej 5 i budynku przy ul. Podbipięty 2, w okresie od 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_NR_612909-n-2017.pdf

Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf

Wyjasnienie_i_zmiana_tresci_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf

Wyjasnienie_i_zmiana_tresci_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia..pdf

Informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf

informacja__o_uniewaznieniu_postepowania_z_dnia_27.11.2017r..pdf

Zalacznik_nr_1_do_Oferty_-_formularz_cenowy_ofertowy.doc

Zalacznik_nr_2A_do_Oferty_oswiadczenie_wykonawcy.doc

Zalacznik_nr_2B_do_Oferty_oswiadzcenie_wykonawcy.doc

Zalacznik_3_do_Oferty__-_oswiadczenie_wykonawcy.doc

Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_oferta.doc

Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_opis_przedmiotu_zamowienia.doc

 

OGŁOSZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących zakupu i dostawy: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
Termin realizacji zamówienia: grudzień 2021
Termin przesłania oferty cenowej: do 13.12.2021r. do godz.10:00
Termin rozstrzygnięcia: 13.12.2021r. godz.13:00
Oferty należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: beata.stokowska@sp46.waw.pl
Szczegóły w załączeniu.

AKTUALIZACJA 10.12.2021


Szanowni Państwo,
w zapytaniu ofertowym - pkt. IV wkradł się błąd. 
Poprawna treść "ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, podając ceny brutto oraz cenę końcową, według wzoru załączonego do niniejszego zapytania - załącznik nr 1. Formularz ofertowy nalezy zrobić osobno dla wyposażenia podstawowego i osobno dla wyposażenia dodatkowego."

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego.pdf (34 KB)

Zapytanie ofertowe.pdf (691 KB)

Załącznik 1 - Oferta.pdf (57 KB)

Załącznik 2 - klauzula RODO.pdf (83 KB)

Załącznik 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z kupującym.pdf (46 KB)

Załącznik 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .pdf (24 KB)

Oferta - załacznik nr 1 EDYTOWALNY.docx (23 KB)

Rozstrzygnięcie przetargu: Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielaniu zamówienia dot.dostawy, usług i robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto.pdf (65 KB)

Sprostowanie zapytania ofertowego.pdf (31 KB)

 

 

 

 

 

 

Kolumna prawa