Kolumna lewa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
E-mail szkoły: sp46@edu.um.warszawa.pl
Telefon: SP46,oddział przy ul.Wałbrzyskiej 5: 22 843-08-53
pokój nauczycielski 22 843-10-82
świetlica 22 853-77-32

SP46,oddział przy ul.Podbipięty 2: 22 843 47 11
Adres szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 46
02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 5
   
ePUAP: Informujemy, również że można się z nami kontaktować za pośrednictwem portalu ePUAP https://epuap.gov.pl.
Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek, wtorek, środa: 9.00 - 14.00
czw: DZIEŃ PRACY WEWNĘTRZNEJ (sekretariat nie przyjmuje interesantów)
piątek: 9.00 - 14.00

Kolumna prawa