Kolumna lewa

O szkole


Statut Szkoły Podstawowej nr 46

im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Statut Szkoły Podstawowej Nr 46 w Warszawie.pdf (644 KB)


Plan lekcji 2023/2024

 


Plan Pracy Szkoły 2022/2023

PLAN  PRACY SZKOŁY.pdf


 Program wychowawczo-profilaktyczny

Program Profilaktyczno Wychowawczy SP 46.pdf (7.88 MB)

Załącznik nr 1 - instytucje (1).pdf

Załącznik nr 2 - wyniki ewaluacji.pdf

Załącznik nr 3 - ewaluacja PWP.pdf

Załącznik nr 4 - rekomendacje.pdf


Regulamin przyznawania stypendium

Regulamin przyznawania uczniom stypendium.pdf


Inne regulaminy i procedury obowiązujące na terenie szkoły:

Procedury bezpieczeństwa i przeciwdziałania COVID-19 w SP 46 od 1.09.2020.pdf

Regulamin_-_karty_magnetyczne.pdf

Procedura_przebywania_na_terenie_Szkoly_Podstawowej_nr_46.pdf

Aneks_1_do_zrzadzenia_dot._trybu_kontroli_dostepu.pdf

Zarzadzenie_dyrektora_ogólne_warunki_umow_najmu_i_dzierzawy.pdf

Owu najem_06.2022

Owu_dzierżawa_06.2022


PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA:

PSO biologia.pdf

PSO Wychowanie Fizyczne.pdf

PSO Religia.pdf

PSO etyka 1-8.pdf

PSO fizyka.pdf

PSO historia, kl4.pdf

PSO informatyka.pdf

PSO matematyka kl 4-8.pdf

PSO przyroda.pdf

PSO technika.pdf

PSO-język angielski.pdf

PSO plastyka 4-6.pdf

PSO jęz. polski SP46 (1).odt

PSO geografia.pdf (126 KB)

PSO chemia.docx (14 KB)

 

rezygnacja z zajęć wdż.pdf (428 KB)

kwestionariusz osobowy ucznia.pdf (498 KB)


wycieczki-regulamin SP 46.pdf (257 KB)


regulamin wolontariatu.pdf


Szkoła Podstawowa 46 jest Szkołą – PASCH!

Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH) łączy ogólnoświatową sieć ponad 2000 szkół PASCH utrzymujących ścisłe związki z Niemcami. Goethe-Institut współpracuje z około 600 szkołami PASCH w ramach narodowych systemów oświaty w ponad 100 krajach.

W lutym 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec powołało do życia inicjatywę „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH). Inicjatywa PASCH jest koordynowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowana we w.spółpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Służbą Wymiany Pedagogicznej Konferencji Ministra Kultury (PAD).

Goethe-Institut pomaga ponad 550 szkołom PASCH, z którymi współpracuje, we wprowadzaniu lub rozwijaniu nauki języka niemieckiego jako przedmiotu szkolnego. Kadrom nauczycielskim oferuje szkolenia metodyczno-dydaktyczne i kursy językowe oraz wyposaża szkoły w nowoczesne, multimedialne materiały do nauki, nauczania oraz dotyczące wiedzy o kraju. Kursy dla młodzieży w Niemczech przeznaczone dla uczniów szkół uczestniczących w tej inicjatywie przyczyniają się do polepszenia znajomości języka, umocnienia kompetencji interkulturowych i poznania realiów kraju także w praktyce.

 

Program PASCH został przekazany nam od Gimnazjum nr 11, które w związku z reformą szkolnictwa zostało zlikwidowane. To właśnie to gimnazjum, jako jedyne w Warszawie,  w 2008 roku rozpoczęło owocną współpracę z Instytutem Goethego. Gimnazjaliści przez wiele lat uczestniczyli w licznych projektach w całej Europie, wyjeżdżali na kursy języka niemieckiego oraz występowali w grupach teatralnych, zdobywając przy tym wiele wyróżnień

Nasza szkoła kontynuuje dalszy Program PASCH i uczestniczy  także w międzynarodowych projektach związanych z językiem niemieckim. Dzięki programowi PASCH uczniowie mają możliwość nauki w innowacyjnych salach językowych, korzystania z materiałów dydaktycznych oraz  rozwijania i pogłębiania swojej wiedzę w kierunku języka niemieckiego. Dodatkowo każdego roku dwoje uczniów ma szanse na wyjazd na letni obóz językowy do Niemiec.

 

 

Kolumna prawa