Kolumna lewa

O szkole

WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 

IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

Statut Szkoły

STATUT.pdf (758 KB)

Plan lekcji 2020

PLAN LEKCJI 20202021 .pdf (2.85 MB)

Plan Pracy Szkoły

PLAN_PRACY_SZKOLY_PODSTAWOWEJ_nr_46.pdf
 

Regulamin przyznawania stypendium

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIASPORTOWE SP46.pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM_WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY .pdf

 

Inne regulaminy i procedury obowiązujące na terenie szkoły:

Procedury bezpieczeństwa i przeciwdziałania COVID-19 w SP 46 od 1.09.2020.pdf (508 KB)

Regulamin_-_karty_magnetyczne.pdf

Procedura_przebywania_na_terenie_Szkoly_Podstawowej_nr_46(1).pdf

aneks_1_do_zrzadzenia_dot._trybu_kontroli_dostepu.pdf

zarzadzenie_dyrektora_w_sprawie_ogolnych_warunkow_umow_najmu_i_dzierzawy.pdf

0golne_warunki_u.dzierzawy.pdf

ogolne_warunki_u.najmu.pdf

klauzula_rodo_.pdf

 

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA:

PSO biologia.pdf (67 KB)

PSO Wychowanie Fizyczne.pdf (85 KB)

PSO Religia.pdf (100 KB)  

PSO etyka 1-8.pdf (403 KB)

PSO fizyka.pdf (298 KB)

PSO historia, kl4.pdf (117 KB)

PSO informatyka.pdf (965 KB)

PSO matematyka kl 4-8.pdf (223 KB)

PSO przyroda.pdf (278 KB)

PSO technika.pdf (872 KB)

PSO-język angielski.pdf (230 KB)

PSO plastyka 4-6.pdf (97 KB)

PSO jęz. polski SP46 (1).odt (27 KB)

PSO geografia.pdf (126 KB)

PSO chemia.docx (14 KB)

 

rezygnacja z zajęć wdż.pdf (428 KB)

kwestionariusz osobowy ucznia.pdf (498 KB)

regulamin wolantariatu

 

Szkoła Podstawowa 46 jest Szkołą – PASCH!

Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH) łączy ogólnoświatową sieć ponad 2000 szkół PASCH utrzymujących ścisłe związki z Niemcami. Goethe-Institut współpracuje z około 600 szkołami PASCH w ramach narodowych systemów oświaty w ponad 100 krajach.

W lutym 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec powołało do życia inicjatywę „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH). Inicjatywa PASCH jest koordynowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowana we w.spółpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Służbą Wymiany Pedagogicznej Konferencji Ministra Kultury (PAD).

Goethe-Institut pomaga ponad 550 szkołom PASCH, z którymi współpracuje, we wprowadzaniu lub rozwijaniu nauki języka niemieckiego jako przedmiotu szkolnego. Kadrom nauczycielskim oferuje szkolenia metodyczno-dydaktyczne i kursy językowe oraz wyposaża szkoły w nowoczesne, multimedialne materiały do nauki, nauczania oraz dotyczące wiedzy o kraju. Kursy dla młodzieży w Niemczech przeznaczone dla uczniów szkół uczestniczących w tej inicjatywie przyczyniają się do polepszenia znajomości języka, umocnienia kompetencji interkulturowych i poznania realiów kraju także w praktyce.

 

Program PASCH został przekazany nam od Gimnazjum nr 11, które w związku z reformą szkolnictwa zostało zlikwidowane. To właśnie to gimnazjum, jako jedyne w Warszawie,  w 2008 roku rozpoczęło owocną współpracę z Instytutem Goethego. Gimnazjaliści przez wiele lat uczestniczyli w licznych projektach w całej Europie, wyjeżdżali na kursy języka niemieckiego oraz występowali w grupach teatralnych, zdobywając przy tym wiele wyróżnień

Nasza szkoła kontynuuje dalszy Program PASCH i uczestniczy  także w międzynarodowych projektach związanych z językiem niemieckim. Dzięki programowi PASCH uczniowie mają możliwość nauki w innowacyjnych salach językowych, korzystania z materiałów dydaktycznych oraz  rozwijania i pogłębiania swojej wiedzę w kierunku języka niemieckiego. Dodatkowo każdego roku dwoje uczniów ma szanse na wyjazd na letni obóz językowy do Niemiec.

 

 

Kolumna prawa