Kolumna lewa

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły kandydatów do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych :)

ŚWIETLICA W SP 46

ŚWIETLICA TO DOBREJ ZABAWY SKARBNICA!

U nas żadne dziecko się nie nudzi. Zajęcia czytelnicze, plastyczne, muzyczne, warsztaty rodzinne, urok imprez świetlicowych i różne konkursy- dla każdego coś dobrego:) Nasi uczniowie pod opieką wychowawców świetlicy spędzają miło i ciekawie wolny czas.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego świetlicę w SP46.

Bo dobra zabawa to podstawa😊

Zapraszamy przyszłe ŚWIETLIKI !

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się naborem na rok szkolny 2021/2022 do klas I i oddziałów przedszkolnych oraz brakiem możliwości zorganizowania dnia otwartego, prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań dot.funkcjonowania naszej placówki na adres: rekrutacjasp46@gmail.com .  Pytania proszę przesyłać do dnia 05.03.2021r. - po tym terminie powiadomimy Państwa o formie odpowiedzi.

Informujemy, że już od 2 marca rusza rekrutacja na rok szkolny 2021/2022.
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych.

ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI (aktywny od 02 marca): 

rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - link

rekrutacja do klas 1 - link

 

REKRUTACJA KLASY PIERWSZE

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2021/2022

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/22

 

REKRUTACJA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022

Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/22

 

Zamieszczamy również informację dot. kontynuacji nauki przez dzieci aktualnie uczęszczające do oddziału przedszkolnego danej placówki:

Rodzice dzieci  realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym składają deklarację/wniosek o kontynuację edukacji w klasie I - tylko te dzieci, którym organ wykonawczy gminy wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w danej szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka (art.130 ust.6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe) oraz dzieci, dla których dana szkoła podstawowa jest obwodową i rodzice zdecydowali, że w niej dziecko będzie kontynuować edukację. Proszę pamiętać, że po wpisaniu kontynuacji dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w postepowaniu rekrutacyjnym do innych szkół.

Potwierdzanie woli zapisu do kl I w której dziecko odbywało przygotowanie przedszkolne.doc (37 KB)

Zgłoszenie do klasy I w szkole obwodowej 2021-2022 !.docx (25 KB)

 

 

 

 

 

 

Kolumna prawa