Kolumna lewa

Aktualności

Warszawska Akcja "Lato w Mieście” 24.06. – 12.07.2024 r.

 

Od 14 maja 2024 r. od godziny 16.00 rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie/uczennice oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Status ucznia/uczennicy przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia (oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej).

Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, również podczas tegorocznej edycji Akcji „Lato w Mieście” nie podwyższyło opłaty dziennej, chcąc nadal zapewnić wysoki standard opieki oraz wyżywienia dla wszystkich uczestników - obowiązująca stawka to 50 zł dziennie w podziale: 20 zł opłata za wyżywienie oraz 30 zł opłata za opiekę.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2024, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 14 maja 2024 r. od godziny 16:00 i potrwają do 26 maja 2024 r. do godz. 24:00 – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Publikacja oferty placówek organizujących Akcję, w elektronicznym systemie zgłoszeń, nastąpi 14 maja 2024 r. o godz. 16.00.

Rodzice/opiekunowie prawni rejestrują dzieci na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 28 maja 2024 r. o godzinie 16.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 29 maj 2024 r. od godziny 8.00 do 11 czerwca 2024 r. do godziny 16.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE)

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w FPE. Opłata wynosi 50 zł dziennie w podziale: 20 zł za dwa posiłki, w tym jeden ciepły i napoje oraz 30 zł za opiekę. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2024 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.

Zapraszamy!

Akcja - zbiórka makulatury

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom oraz Rodzicom za pomoc w zbiórce makulatury.
Makulatura została przekazana na terapię chłopca.
 
Pamiętajmy, że dobro powraca.
Szkolny Wolontariat

Mistrzostwa Mokotowa w Ringo w ramach LVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży

Reprezentanci naszej szkoły zdobyli pierwsze miejsce w turnieju. Zawody odbyły się pod patronatem Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

kiermasz szkolny

 

„Łączy nas pamięć” - Akcja Żonkile 2024

 

Z okazji 81 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, nasza szkoła dołączyła do akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Podczas warsztatów uczniowie poznali historię II wojny światowej z perspektywy ludności żydowskiej. Spotkania miały na celu inspirować do refleksji nad sensem niesienia pomocy najsłabszym poprzez okazywanie przyjaźni, życzliwości i wsparcia. Uczniowie poznali historię Natana i Zosi, na podstawie której opowiadali o przeżywanych emocjach oraz przekonali się, jak ważne jest pomaganie i wsparcie każdego dnia. Więcej zdjęć w galerii. 

DZIEŃ BEZ PLECAKA

Dzisiaj w naszej szkole obchodziliśmy wiosenny DZIEŃ BEZ PLECAKA. Tego dnia należało zamienić tradycyjną torbę lub plecak na kosz, walizkę, pudełko, wózek itp.
Uczennice i uczniowie wykazali się niesamowitą kreatywnością! 

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Ośrodek Edukacji Technicznej "Pinokio" w Słomczynie

8 kwietnia klasa 1C wybrała się na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Technicznej "Pinokio" w Słomczynie. Uczniowie zostali wprowadzeni w świat obróbki drewna. W prosty i ciekawy sposób dowiedzieli się m.in. jak powstają meble, jakich narzędzi używa stolarz, czym różnią się poszczególne gatunki drewna i do czego mogą być wykorzystane.

Dzień bez plecaka

Cyberkosa – zagrożenia płynące z sieci

 

Dnia 05.04. klasy 7 i 8 wzięły udział w projekcie związanym z bezpieczeństwem w wirtualnym świecie. Podczas wykładów zostały zaprezentowane najczęstsze spotykane rodzaje ataków internetowych. Uczniowie dowiedzieli się jak chronić się przed wykradnięciem danych. Młodzi ludzie poznali również podstawowe narzędzia, które ochronią użytkowników przed atakami hakerkami.

Kolumna prawa