Kolumna lewa

Kalendarium

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

 

2.11.2023 r. 

3.11.2023 r.

2.05.2024 r.

 

Egzamin ósmoklasisty:

14.05.2024 r.

15.05.2024 r.

 16.05.2024 r. 

 

  31.05.2024 r. 

 

 

Kolumna prawa