Kolumna lewa

O szkole

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 POWSTAŁA W ROKU 1951.

Była to wówczas Publiczna Szkoła stopnia Podstawowego nr 4, kierowana przez Franciszka Jędrzejewskiego. Z dniem 01.09.1952 została przemianowana na Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego TPD nr 20

Od roku szkolnego 1955/56 istnieje pod znaną nazwą SZKOŁA PODSTAWOWA nr 46. Kierował nią wtedy p. Franciszek Rytel, a następnie w latach 1963-1985 mgr Edward Bukalski.

NADANIE SZKOLE IMIENIA STEFANA STARZYŃSKIEGO było ważnym momentem w życiu szkoły. Uroczystość ta odbyła się 17 stycznia 1965 r. i był to bardzo wyjątkowy dzień. Nasza szkoła otrzymała imię wielkiego Polaka, patrioty i miłośnika Warszawy prezydenta Stefana Starzyńskiego.

WRĘCZENIE SZKOLE SZTANDARU z imieniem Patrona-to kolejne wielkiewydarzenie, które miało miejsce 15 stycznia 1983 r. Podniosłą akademię przygotowaną przez naszą młodzież zaszczycili przedstawiciele władz oświatowych i środowiska lokalnego. Gościem honorowym tych uroczystości był prof. Stanisław Lorentz, dyrektor Muzeum Narodowego, bliski współpracownik Stefana Starzyńskiego.

 

ŚWIĘTO SZKOŁY – ustanowiono na dzień 15 stycznia, dla upamiętnienia otrzymania przez szkołę sztandaru.

DYREKTORZY zawsze dbali o dobre imię i wzbogacanie tradycji szkolnych, poczynając od Franciszka Jędrzejewskiego i Franciszka Rytla, poprzez następnych dyrektorów - mgr Edwarda Bukalskiego, dyrektora szkoły w latach 1963-1985, mgr Jana Wiśniewskiego, dyrektora szkoły w latach 1985-2002.

Od września 2002 roku dyrektorem szkoły została mgr Irena Czyżewska.

We wrześniu 2010 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 46 imienia Stefana Starzyńskiego została mgr Teresa Konstanciak. 

ROK SZKOLNY 1984/1985

należy odnotować w historii szkoły, ponieważ przyznano nam Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Ten wielki honor i wyróżnienie zobligowały nas do szczególnego dbania o miejsca historyczne znajdujące się na naszym osiedlu. Staramy się godnie wypełniać powierzoną nam misję.

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE ŻYCIE STEFANA STARZYŃSKIEGO

Co roku uczniowie naszej szkoły składają kwiaty na symbolicznym grobie Stefana Starzyńskiego na Powązkach, dla upamiętnienia dnia 8.09.1939 roku, kiedy to mianowano Stefana Starzyńskiego komisarzem cywilnym przy Dowództwie Obrony Warszawy. 

10 listopada 1993 roku uczestniczyliśmy w uroczystościach odsłonięcia  pomnika Stefana Starzyńskiego, znajdującego się na Placu Bankowym. Z inicjatywy ówczesnej wicedyrektor Ireny Czyżewskiej – członka komitetu organizacyjnego do spraw budowy pomnika – została zorganizowana impreza środowiskowa, dochód z której nasza szkoła przeznaczyła na budowę pomnika. Byliśmy pierwszą szkołą, która zebrała i wpłaciła pieniądze. Od chwili odsłonięcia pomnika co roku w dniu 8 września, spotykamy się w tym miejscu.

ZAWIĄZANIE FEDERACJI SZKÓŁ IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

W dniach 5-6.05.1994 roku delegacja szkoły wzięła udział w Pierwszym Ogólnopolskim Zlocie Szkół im. Stefana Starzyńskiego, zakończonym podpisaniem aktu zawiązania Federacji Szkół im. Stefana Starzyńskiego. Spotkanie to zapoczątkowało serdeczne więzi i wymianę doświadczeń między szkołami.

POZNAJEMY NASZEGO PATRONA

 

Z wielką radością dwukrotnie gościliśmy w naszej szkole wybitnego i  cenionego historyka profesora Mariana Marka Drozdowskiego, który na spotkaniach z młodzieżą przedstawiał „Niespełniony testament Starzyńskiego”.

2004 ROKIEM STEFANA STARZYNSKIEGO

Dnia 29 września 2003 roku delegacja uczniów naszej szkoły została  zaproszona do Domu Kultury w Ursusie na  uroczyste obchody 110 rocznicy urodzin Stefana Starzyńskiego. Po przemówieniach organizatorów imprezy i gawędzie prof. Mariana Drozdowskiego (biografia Stefana Starzyńskiego) na scenie pojawili się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 46. Chór szkolny oraz nasi ubiegłoroczni absolwenci zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Stefan Starzyński – bohaterski prezydent Warszawy”. Podczas uroczystości dowiedzieliśmy się, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy ustanowiła rok 2004 Rokiem Stefana Starzyńskiego.

1 czerwca 2004 roku w Łazienkach w Podchorążówce odbyło się spotkanie wszystkich Szkół Federacji im. Stefana Starzyńskiego. Dzieci przygotowały  program artystyczny. Nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu pod opieką p. dyrektor Ireny Czyżewskiej, p. Krystyny Ogonek p. Teresy Konstanciak i p. Ewy Mianowskiej. Dodatkową atrakcją była przygotowana przez Pułk Samochodowy im. Stefana Starzyńskiego, grochówka.

NOWE BOISKO SZKOLNE, którego uroczyste otwarcie, odbyło się 8 września 2001 roku, było znaczącym wydarzeniem w najnowszej historii szkoły. Uczestniczyli w niej rzedstawiciele władz gminy, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie. Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się zawody sportowe.

NOWY OBIEKT składa się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz bieżni, rampy dla miłośników jazdy na łyżwo-rolkach i z różnych urządzeń do zabaw zręcznościowych. Dzięki nowo otwartemu obiektowi lekcje wychowania fizycznego zyskały na atrakcyjności. Boisko szkolne stało się również elementem integrującym osiedlową społeczność. Odbywają się tutaj zawody i turnieje, w których uczestniczą uczniowie naszej szkoły oraz pobliskiego gimnazjum, a także mieszkańcy osiedla.

 

 

DOBRZE WYPOSAŻONA PRACOWNIA KOMPUTEROWA gwarantuje ciekawe zajęcia z informatyki. Uczą się obsługi komputera i poznają różne programy. Oprócz lekcji obowiązkowych wszyscy zainteresowani biorą udział w zajęciach kółka informatycznego. Tworzenie prezentacji multimedialnych to umiejętność, którą mogą pochwalić się nie tylko uczniowie, ale również grono pedagogiczne.

SZKOŁA WSPÓŁCZESNA NA MIARĘ XXI WIEKU – to nasz zamierzony cel, dlatego też dyrekcja i grono pedagogiczne stawiają sobie ambitne zadania, prowadzące do ciągłego doskonalenia pracy. Jesteśmy przekonani, że ścisła współpraca z rodzicami oraz władzami miasta pozwoli pokonać wszelkie trudności i stworzyć szkołę nowoczesną, spełniającą oczekiwania zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

WRZESIEŃ 2017 - w związku z reformą edukacji i likwidacją gimnazjów, do naszej szkoły włączone zostało sąsiadujące z nami Gimnazjum nr 11. Staliśmy się ponownie 8-klasową szkołą podstawową, funkcjonującą w dwóch budynkach.

STYCZEŃ 2020 - braliśmy udział w międzynarodowym 
 projekcie PASCH – Partner der Zukunft. Nasza podstawówka z Mokotowa była jedyną szkołą z Warszawy
uczestniczącą w projekcie objętym patronatem
Instytutu Goethego PASCH – Partner przyszłości.

  

Kolumna prawa