Kolumna lewa

O szkole

MISJA SZKOŁY
 

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI DZIECKA
W WYMIARZE INTELEKTUALNYM, PSYCHICZNYM, SPOŁECZNYM,
MORALNYM, DUCHOWYM.

 

 

Od września 2019 roku nasza szkoła jest funkcjonującą w dwóch budynkach, 8-klasową szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi. W bieżącym roku szkolnym funkcjonuje dwadzieścia sześć oddziałów:

dwa oddziały przedszkolne, trzy klasy pierwsze, cztery klasy drugie, trzy klasy trzecie, cztery klasy czwarte, jedna klasa piąta, cztery klasy szóste, trzy klasy siódme, dwie klasy ósme.

Jesteśmy placówką przyjazną i bezpieczną dla uczniów. Zapewniamy dobre warunki do nauki oraz fachową kadrę pedagogiczną. Nasze dzieci mogą liczyć także na wsparcie specjalistów - pedagogów, psychologów, logopedów i reedukatorów.

Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach, zawodach sportowych, akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią, odnosząc w nich znaczące sukces. Mamy prężnie działający Samorząd Szkolny, oraz Wolontariat.

W licznych kołach przedmiotowych i sportowych uczniowie rozwijają zdolności i zainteresowania. Do ich dyspozycji szkoła udostępnia:

- pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,

- bogate w zbiory biblioteki z czytelnią multimedialną,

- nowoczesne boiska szkolne,

- trzy sale gimnastyczne,

- plac zabaw

- dobrze wyposażone sale lekcyjne i pracownie,

- opiekę w świetlicy (od 7.00-17.30), najmłodszym dzieciom zapewniamy opiekę w oddzielnej świetlicy.

-obiady w stołówce szkolnej, dla oddziałów przedszkolnych dodatkowo śniadania i podwieczorki, wszystko z możliwością uwzględniania indywidualnych potrzeb dzieci - dieta,

-opiekę specjalistów psychologa, pedagoga, reedukatorów i logopedów,

- opiekę pielęgniarki szkolnej,

- organizację wypoczynku w ramach akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".

Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych i przyjaznych warunkach dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Staramy się wspierać u dziecka naturalną ciekawość świata, rozwijać jego kreatywność przy jednoczesnym kształtowaniu jego prawidłowych postaw społecznych.

Tradycją naszej szkoły stało się ślubowanie klas pierwszych, uroczystości związane z najważniejszymi świętami państwowymi oraz patrona, a także organizacja imprez integracyjnych.

 

 

 

 

Kolumna prawa