Kolumna lewa

Rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców 2022 / 2023

Przewodnicząca Rady Rodziców

p. Aneta Zawadzka

Z - ca Przewodniczącej Rady Rodziców

p. Michał Piątek

Skarbnik Rady Rodziców

p. Katarzyna Kowalczyk

Sekretarz Rady Rodziców

p. Joanna Boryczka

Członek Prezydium Rady Rodziców

p. Agnieszka Winiarska

 

Kontakt z Radą Rodziców możliwy jest przez delegatów z każdej z klas lub drogą elektroniczną:

rada.rodzicow.sp46@go2.pl

Na powyższy adres można zgłaszać również wszelkie pomysły, uwagi i spostrzeżenia.

 

Szanowni Rodzice,

Jesteśmy Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 46 w Warszawie

Tak jak każdy z Was mamy dzieci w tej szkole. Czasem, podobnie jak Wy, gubimy się w ilości informacji, które do nas docierają, dlatego postanowiliśmy zebrać te najważniejsze – dotyczące rodziców – w jednym miejscu.

Ogromnie dziękujemy za terminowe uregulowanie deklarowanych na początku roku wpłat na konto Rady Rodziców, których numery znajdują się w zakładce obok. To właśnie dzięki Waszemu wsparciu realizujemy projekty, o które wnioskują do Nas Wasze dzieci, Nasi nauczyciele i Rodzice. Dziękujemy!

Rada Rodziców od lat organizuje konkurs, dzięki któremu klasa w pełni realizująca deklarowane wpłaty otrzymuje 10 % zwrot na rzecz swojej klasy na koniec roku. To okazja do otrzymania dodatkowych funduszy na projekty klasowe.

Sponsoring dla naszej Szkoły:

Jeśli ktokolwiek ma możliwość w swoim miejscu pracy lub swoich znajomych/rodziny znaleźć sponsora dla Szkoły to prosimy o kontakt z Dyrekcją i Prezydium Rady Rodziców. Potrzeby są ogromne, a budżet niewystarczający.

 

Zachęcamy do aktywnej współpracy!!!

Kolumna prawa