Kolumna lewa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
dyrektor szkoły Teresa Konstanciak
E-mail szkoły: sp46@eduwarszawa.pl
Telefon: SP46,oddział przy ul.Wałbrzyskiej 5 - klasy 0 - 3: 22 843-08-53
pokój nauczycielski 22 843-10-82
świetlica 22 853-77-32

SP46, oddział przy ul.Podbipięty 2 - klasy 4 - 8: 22 843 47 11
Adres szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 46
02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 5
   
ePUAP: Informujemy, również że można się z nami kontaktować za pośrednictwem portalu ePUAP https://epuap.gov.pl.
Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek, wtorek, środa: 9.00 - 14.00
czw: DZIEŃ PRACY WEWNĘTRZNEJ (sekretariat nie przyjmuje interesantów)
piątek: 9.00 - 14.00
DBFO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Stanisław Rudowski

srudowski.iod@dbfomokotow.pl

Kolumna prawa