Kolumna lewa

O szkole


 Od września 2019 roku nasza szkoła jest funkcjonującą w dwóch budynkach, 8 klasową szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym.Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej i dzieci z oddziału przedszkolnego przebywają w budynku przy ulicy Wałbrzyskiej 5, natomiast uczniowie klas IV- VIII uczą się w budynku przy ulicy Podbipięty 2.

Jesteśmy placówką przyjazną i bezpieczną dla uczniów. Zapewniamy dobre warunki do nauki oraz fachową kadrę pedagogiczną. Nasze dzieci mogą liczyć także na wsparcie specjalistów - pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych. 

Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach, zawodach sportowych, akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią, odnosząc w nich znaczące sukcesy. Mamy prężnie działające dwa Samorządy Szkolne oraz Szkolne Koło Wolontariatu.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań w kołach zainteresowań i kołach przedmiotowych.

- pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu,

- bogate w zbiory biblioteki z czytelnią multimedialną,

- nowoczesne boiska szkolne,

- trzy sale gimnastyczne,

- plac zabaw,

- dobrze wyposażone sale lekcyjne i pracownie,

- opiekę w świetlicy ( od 7.00 do 17.30), najmłodszym dzieciom zapewniamy opiekę w oddzielnej świetlicy,

- obiady w stołówce szkolnej, dla oddziałów przedszkolnych dodatkowo śniadania i podwieczorki, wszystko z możliwością uwzględnienia indywidualnych potrzeb dzieci - dieta,

- opiekę specjalistów psychologa, pedagoga, terapeutów pedagogicznych i logopedów,

- opiekę pielęgniarki szkolnej,

- organizację wypoczynku w ramach akcji "Zima w mieście", "Lato w mieście",

- salę integracji sensorycznej

Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych i przyjaznych warunkach dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Staramy się wspierać u dziecka naturalną ciekawość świata, rozwijać jego kreatywność przy jednoczesnym kształtowaniu jego prawidłowych postaw społecznych.

Tradycją naszej szkoły stało się ślubowanie klas pierwszych, uroczystości związane z najważniejszymi świętami państwowymi oraz świętami patrona, a także organizacja imprez integracyjnych.

 

 

Kolumna prawa