Kolumna lewa

Rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców 2023 / 2024

 


Skład Prezydium Rady Rodziców 2023 / 2024

Przewodnicząca Rady Rodziców

p. Aneta Zawadzka

Z - ca Przewodniczącej Rady Rodziców

p. Michał Piątek

Sekretarz Rady Rodziców

p. Joanna Boryczka

Skarbnik Rady Rodziców

p. Katarzyna Kowalczyk

Członek Prezydium Rady Rodziców

p. Agnieszka Winiarska

Członek Prezydium Rady Rodziców

p. Janina Marciniak-Wolska

 

Kontakt z Radą Rodziców możliwy jest przez delegatów z każdej z klas lub drogą elektroniczną:

rada.rodzicow.sp46@go2.pl

Na powyższy adres można zgłaszać również wszelkie pomysły, uwagi i spostrzeżenia.

 

Szanowni Rodzice,

Jesteśmy Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 46 w Warszawie

Tak jak każdy z Was mamy dzieci w tej szkole. Czasem, podobnie jak Wy, gubimy się w ilości informacji, które do nas docierają, dlatego postanowiliśmy zebrać te najważniejsze – dotyczące rodziców – w jednym miejscu.

Ogromnie dziękujemy za terminowe uregulowanie deklarowanych na początku roku wpłat na konto Rady Rodziców, których numery znajdują się w zakładce obok. To właśnie dzięki Waszemu wsparciu realizujemy projekty, o które wnioskują do Nas Wasze dzieci, Nasi nauczyciele i Rodzice. Dziękujemy!

Rada Rodziców od lat organizuje konkurs, dzięki któremu klasa w pełni realizująca deklarowane wpłaty otrzymuje 10 % zwrot na rzecz swojej klasy na koniec roku. To okazja do otrzymania dodatkowych funduszy na projekty klasowe.

Sponsoring dla naszej Szkoły:

Jeśli ktokolwiek ma możliwość w swoim miejscu pracy lub swoich znajomych/rodziny znaleźć sponsora dla Szkoły to prosimy o kontakt z Dyrekcją i Prezydium Rady Rodziców. Potrzeby są ogromne, a budżet niewystarczający.

 

Zachęcamy do aktywnej współpracy!!!

Kolumna prawa