Kolumna lewa

Rada rodziców

Terminy spotkań:

18 października 2023 r.
 
15 listopada 2023 r.
 
20 grudnia 2023 r.
 
15 lutego 2024 r.
 
20 marca 2024 r.
 
17 kwietnia 2024 r.
 
20 maja 2024 r.
 
12 czerwca 2024 r.
 
Zebrania odbywają się o godzinie 18.00

Kolumna prawa