Kolumna lewa

Rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców 2022 / 2023

Przewodnicząca Rady Rodziców

p. Aneta Zawadzka

Z - ca Przewodniczącej Rady Rodziców

p. Michał Piątek

Skarbnik Rady Rodziców

p. Katarzyna Kowalczyk

Sekretarz Rady Rodziców

p. Joanna Boryczka

Członek Prezydium Rady Rodziców

p. Agnieszka Winiarska


Proponowane terminy spotkań:

19.09.2022  godz.18:00,

17.10.2022  godz.18:00,

21.11.2022  godz.18:00,

16.01.2023  godz.18:00,

13.03.2023  godz.18:00,

17.04.2023  godz.18:00,

29.05.2023  godz.18:00,

12.06.2023  godz.18:00.

 

Kontakt z Radą Rodziców możliwy jest przez delegatów z każdej z klas lub drogą elektroniczną:

rada.rodzicow.sp46@go2.pl

Na powyższy adres można zgłaszać również wszelkie pomysły, uwagi i spostrzeżenia.

Sponsoring dla naszej Szkoły:

Jeśli ktokolwiek ma możliwość w swoim miejscu pracy lub swoich znajomych/rodziny znaleźć sponsora dla Szkoły to prosimy o kontakt z Dyrekcją i Prezydium Rady Rodziców. Potrzeby są ogromne, a budżet niewystarczający.

Zachęcamy do aktywnej współpracy!!!

 

 

 

Kolumna prawa