Kolumna lewa

Rada rodziców

 

Skład Prezydium Rady Rodziców 2021 / 2022

 

Przewodnicząca Rady Rodziców Beata Kozłowska

Z - ca Przewodniczącej Rady Rodziców Michał Piątek

Skarbnik Rady Rodziców Marcin Zdradzisz

Sekretarz Rady Rodziców Joanna Boryczka

Członek Prezydium Rady Rodziców Aneta Zawadzka

Członek Prezydium Rady Rodziców Katarzyna Deniziak

 

Terminy spotkań:

18.10.2021 godz. 18:00, 22.11.2021 godz. 18:00, 10.01.2022 godz. 18:00, 21.02.2022 godz. 18:00, 21.03.2022 godz. 18:00, 25.04.2022 godz. 18:00, 26.05.2022 godz. 18:00, 13.06.2022 godz. 18:00.  

W przypadku konieczności wskazania dodatkowych niezbędnych spotkań data i godzina zostanie ustalona w drodze komunikacji mailowej członków Rady Rodziców.

 

Kontakt z Radą Rodziców możliwy jest przez delegatów z każdej z klas lub drogą elektroniczną:

rada.rodzicow.sp46@go2.pl

Na powyższy adres można zgłaszać również wszelkie pomysły, uwagi i spostrzeżenia.

Sponsoring dla naszej Szkoły:

Jeśli ktokolwiek ma możliwość w swoim miejscu pracy lub swoich znajomych/rodziny znaleźć sponsora dla Szkoły to prosimy o kontakt z Dyrekcją i Prezydium Rady Rodziców. Potrzeby są ogromne, a budżet niewystarczający.

Zachęcamy do aktywnej współpracy!!!

 

 

 

Kolumna prawa