Kolumna lewa

Rada rodziców

 

 

Skład Prezydium Rady Rodziców 2020 / 2021

 

Przewodnicząca Rady Rodziców Beata Kozłowska

Z - ca Przewodniczącej Rady Rodziców Michał Piątek

Skarbnik Rady Rodziców Beata Piasecka

Sekretarz Rady Rodziców Joanna Boryczka

Członek Prezydium Rady Rodziców Aneta Zawadzka

Członek Prezydium Rady Rodziców Agnieszka Winiarska

 

 

Kontakt z Radą Rodziców możliwy jest przez delegatów z każdej z klas lub drogą elektroniczną:

rada.rodzicow.sp46@go2.pl

Na powyższy adres można zgłaszać również wszelkie pomysły, uwagi i spostrzeżenia.

Sponsoring dla naszej Szkoły:

Jeśli ktokolwiek ma możliwość w swoim miejscu pracy lub swoich znajomych/rodziny znaleźć sponsora dla Szkoły to prosimy o kontakt z Dyrekcją i Prezydium Rady Rodziców. Potrzeby są ogromne, a budżet niewystarczający.

Zachęcamy do aktywnej współpracy!!!

 

 

Kalendarium spotkań Rady Rodziców – rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Data spotkania / godzina

1

16.09.2020 g.18.00

2

27.10.2020 g.18.00

3

19.11.2020 g.18.00

4

11.02.2021 g.18.00

5

4.03.2021 g.18.00
6

22.04.2021 g.18.00

7

27.05.2021 g.18.00

 

W przypadku konieczności wskazania dodatkowych niezbędnych spotkań data i godzina zostanie ustalona w drodze komunikacji mailowej członków Rady Rodziców.

 

Kolumna prawa