Kolumna lewa

Rada rodziców

Szanowni Rodzice,

 

Jesteśmy Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 46 w WarszawieTak jak każdy z Was mamy dzieci w tej szkole. Czasem tak jak Wy gubimy się w ilości informacji, która do nas dociera, dlatego postanowiliśmy zebrać  te najważniejsze  - dotyczące rodziców - w jednym miejscu.

Rozpoczynający się rok szkolny to czas ustalania deklaracji wpłat na Radę Rodziców. Prosimy o wypełnienie deklaracji wpłat na Radę Rodziców na pierwszym zebraniu klasowym oraz o terminowość tych wpłat w ciągu roku.

Nasza Rada Rodziców od lat organizuje konkurs, dzięki któremu klasa w pełni realizująca deklarowane wpłaty otrzymuje 10 % zwrot na rzecz swojej klasy na koniec roku.

 

Prosimy pamiętać o trzech odrębnych rachunkach:

 

  1. Fundusz Rady Rodziców SP46 (klasa 0-3) nr konta:
    88 1020 1169 0000 8102 0064 2140
  2. Fundusz Rady Rodziców SP46 (klasy 4-8) nr konta:
    53 1020 1169 0000 8302 0011 0239

 

W tytule wpłat prosimy podać:

- nazwisko i imię ucznia, klasa

- określić cel wpłaty, np. Rada Rodziców za miesiąc …….. rok …………..

 

  1. Fundusz Świetlicy SP46 nr konta: 69 1020 1169 0000 8902 0194 4800 

 

W tytule wpłat prosimy podać:

- nazwisko i imię ucznia, klasa

- określić cel wpłaty, np. świetlica za miesiąc …….. rok …………..

 

  1. Fundusz Klasowy każdej z klas: Środki finansowe na potrzeby każdej z klas zbierane są przez Skarbników Klas w ramach Funduszu Klasy w formie wpłaty na wskazane przez Skarbnika konto bankowe lub osobiście za pokwitowaniem.

Kolumna prawa