Kolumna lewa

Rada rodziców

 

Podsumowanie działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 46

w roku szkolnym 2019/2020

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 3.06.2020 r zwrot 10% za udział w konkursie "Zwrot 10% wpłat na Radę Rodziców dla klasy" w roku szkolnym 2019/2020 należy się klasie:

-3b w wysokości 125,00 zł

-3c w wysokości 172,00 zł

-5b w wysokości 170,00 zł

-6c w wysokości 83,00 zł Wszystkim GRATULUJEMY.

Kolumna prawa