Kolumna lewa

Rada rodziców

Prosimy pamiętać o trzech odrębnych rachunkach:

 

1. Fundusz Rady Rodziców SP46 (klasa 0-3) nr konta: 

    88 1020 1169 0000 8102 0064 2140

2. Fundusz Rady Rodziców SP46 (klasy 4-8) nr konta: 

    53 1020 1169 0000 8302 0011 0239

 

W tytule wpłat prosimy podać:

- nazwisko i imię ucznia, klasa

- określić cel wpłaty, np. Rada Rodziców za miesiąc …….. rok …………..

   

3. Fundusz Świetlicy SP46 nr konta: 

    69 1020 1169 0000 8902 0194 4800 

 

W tytule wpłat prosimy podać:

- nazwisko i imię ucznia, klasa

- określić cel wpłaty, np. świetlica za miesiąc …….. rok …………..

Kolumna prawa