Aktualności

życzenia

życzenia

 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie

życzy Rada Rodziców

komunikat Kuratorium Oświaty

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.
W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Informacja na ten temat została opublikowana na stronie internetowej MEN (https://liblink.pl/bhZlhtwQD5 oraz stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie (https://liblink.pl/gtm7wIn0bX ).

Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) -  3 ust.1 pkt 3.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32,  00-024 Warszawa

WARSZAWSKA KARTA UCZNIA

Realizując zadania wynikające z Uchwały nr XLVII/1138/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r., dotyczącej wydawania Karty Ucznia, Zarząd Transportu Miejskiego przekazuje informacje dotyczące wydawania kart dzieciom uprawnionym do bezpłatnych przejazdów.

Mając na względzie harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 prosimy, aby po zakończonej rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci. Proponujemy następujące terminy:

  • do dnia 31.05.2020 r. uprzejmie proszę o przekazanie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia.
  • do dnia 31.07.2020 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione Karty Ucznia (na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej, jak i elektronicznej) celem przekazania uczniom.

Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego zachęca Rodziców i Opiekunów Prawnych do składania wniosków o wydanie karty ucznia drogą elektroniczną.

Link  dedykowany wyłącznie dla nowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 to  : https://kartaucznia.ztm.waw.pl/b09e484c   

W załączeniu przekazujemy również " Instrukcję " do elektronicznego składania wniosków: Instrukcja wnioski elektroniczne - karta ucznia.pdf (538 KB)

 

 

Apel Mazowieckiej Policji

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

 

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

 

Apel Koronawirus prezentacja.odp (119 KB)

 

 

NOWE ZASADY BEPIECZEŃSTWA

Szanowni Państwo, 

Rząd wprowadził od 01.04.2020r. do odwołania zakaz przebywania poza domem bez opieki osoby dorosłej dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Prosimy zapoznać się z publikacją na stronie www.gov.pl .  

organizacja pracy

Szanowni Państwo,


zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pracy placówek oświatowych na terenie Warszawy do 10.04.20120 r. informuję, że budynek przy ul.Podbipięty 2 będzie ZAMKNIĘTY. Sekretariat (Wałbrzyska 5) czynny będzie codziennie w godz.9.00-15.00.

Istnieje możliwość zabrania książek lub innych rzeczy z budynku przy ul. Podbipięty 2 w dniach:

01.04.2020r. w godzinach 10 - 12
02.04.2020r. w godzinach 16 - 17:30.

dyżury wakacyjne - oddziały przedszkolne

Szanowni Państwo, 

od 25 marca 2020 r. do 7 kwietnia 2020 r. do godz. 24:00 trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie zapisów na dyżury wakacyjne - https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action . 

Tylko rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą dokonać rejestracji wniosku w systemie.

W obecnej sytuacji epidemicznej rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego skierowany do Rodziców/Opiekunów Prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 - 25 marca 2020 r. 

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE 2020/2021

Szanowni Państwo,
 
20 marca (do godziny 16:00) mija termin składania dokumentów rekrutacyjnych (w formie papierowej) do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej. Niestety z uwagi na kwarantannę społeczeństwa i zagrożenie koronawirusem jest to w tym momencie utrudnione. Jeżeli potwierdzacie Państwo chęć wzięcia udziału w rekrutacji dziecka do Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Starzyńskiego, prosimy o przesłanie w/w terminie skanu/zdjęcia dokumentów rekrutacyjnych na adres: sp46@edu.um.warszawa.pl (prośba oczywiście nie dotyczy Rodziców/Opiekunów Prawnych, którzy dopełnili już formalności).